Pravilnik o nabavi

Izjava o postojanju nepostojanju sukoba interesa 2023.

JAVNA NABAVA 2022.

3. Izmjene i dopune plana nabave LRA za 2022. godinu. godinu

2. Izmjene i dopune plana nabave LRA za 2022. godinu. godinu

Izmjene i dopune plana nabave 1 LRA za 2022. godinu. godinu

Plan nabave LRA za 2022. godinu

JAVNA NABAVA 2021.

Izmjene i dopune plana nabave 2 LRA za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana nabave 1 LRA za 2021. godinu

Plan nabave LRA za 2021. godinu

JAVNA NABAVA 2020.

Plan nabave LRA za 2020. godinu

JAVNA NABAVA 2019.

Izmjene i dopune plana nabave 3 LRA za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave 2 LRA za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana nabave 1 LRA za 2019. godinu

Plan nabave LRA za 2019. godinu

Postupak javne nabave izvođenja radova na adaptaciji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Ulica Vijenac S. H. Gutmanna 24

Prethodno savjetovanje CBC Clusters

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o prethodom savjetovanju CBC Clusters

Ponovljeni postupak javne nabave izvođenja radova na adaptaciji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Ulica Vijenac S. H. Gutmanna 24 (1)

Prethodno savjetovanje CBC Clusters

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o prethodnom savjetovanju CBC Clusters

Ponovljeni postupak javne nabave izvođenja radova na adaptaciji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Ulica Vijenac S. H. Gutmanna 24 (2)

Prethodno savjetovanje CBC Clusters

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o prethodnom savjetovanju CBC Clusters

Ponovljeni postupak javne nabave izvođenja radova na adaptaciji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Ulica Vijenac S. H. Gutmanna 24 (3)

Prethodno savjetovanje CBC Clusters

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Izvješće o prethodnom savjetovanju CBC Clusters