POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE GRADA BELIŠĆA D.O.O.

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst i 111/12, 68/13, 110/15)
2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14, 110/15)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 22/12, 172/14)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11, 78/15)

RAČUNOVODSTVO
5. Zakon o računovodstvu (NN 78/15134/15120/16)
6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
7. Opći porezni zakon  (NN 115/16 )
8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/1281/13112/13,71/1578/15)
9. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/0490/0557/06146/0880/1022/12148/13143/1450/16, 115/16)
10. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 11.3/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15)
12.Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/0473/0880/10 , 114/1122/12144/1243/13120/13125/13148/1383/14143/14136/15),
13. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 115/16 )

JAVNA NABAVA 
14.  Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
15. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12)
16. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ broj 10/12)
17. Zakon o državnoj komisiji za za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“ broj 18/13, 127/13, 74/14)
18. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ broj 6/12)
19. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ broj 6/12)
20. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 19/12)
21. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 10/12)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
22. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)
23. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12)
24. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 37/11, 32/15)
25. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 120/12, 32/15)
26. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 67/10, 146/14)
27. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
28. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
29. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14)
30. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
31. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
32. Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način („Narodne novine“ broj 114/02 i 126/03)
33. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
34. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
35. Pravilnik o izradi procjene opasnosti („Narodne novine“ broj 48/97, 114/02, 126/03 i 144/09)
36. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13151/1433/1593/15120/16),
37. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 71/99, 46/07 i 41/08, 61/11)
38. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13),
39. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15)
40. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/1451/14 – ispravak11/1517/15),

PODUZETNIČKO POTPORNE INSTITUCIJE
41. Zakon o unapređenjue poduzetničke infrastrukture (“Narodne novine” 93/13, 114/13, 41/14)
42. Zakon o poticanju ulaganja (“Narodne novine” 102/15)
43. Zakon o državnim potporama (“Narodne novine” 47/14)
44. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. (“Narodne novine 136/13)
45. Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva (2017)

Opći akti i odluke kojima se utječe na interese korisnika:

1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva

2 Pravilnik o nabavi robe i usluga

3. Odluka o visini blagajničkog maksimuma

4. Odluka računi

5. Izjava o postojanosti-nepostojanosti sukoba interesa

6. Odluka o zaprimanju prigovora potrošača