Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

• Putem telefona na broj: 031/ 303-908
• Elektroničkom poštom: info@lra-belisce.hr na obrascu NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama /  NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije / NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija;
• Poštom na adresu: Vijenac S.H.Gutmanna 24, 31551 Belišće,  na obrascu NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama /  NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije / NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija;
• Osobno na adresu: Vijenac S.H.Gutmanna 24, 31551 Belišće,  od ponedjeljka do petka od 11:00 do 13:00 sati.

Naknada za pristup informacijama obračunava se po cjeniku propisanom od strane Povjerenika za informiranje RH.

Službenik za informiranje:
Nada Pušić, mag.iur.

Telefon: 031/358-241
Mobitel: 099/ 604 1714
E­mail službenika za informiranje: info@lra-belisce.hr

Dokumenti: