Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.

O nama:
Lokalna razvojna agencija Grada Belišća osnovana je s ciljem osiguranja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta, pripreme za korištenje strukturnih fondova, te briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju na području grada Belišća.

Naš zadatak:
Glavni zadatak Lokalne razvojne agencije Grada Belišća je razrada, pisanje i provođenje projekata za Grad Belišće i ostale gradske ustanove i tvrtke koje su prihvatljive za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije.

Vizija:
Grad Belišće kao mali grad želi postići visoku kvalitetu življenja vodeći računa o tradiciji sporta, kulture i povijesne baštine te ostalim važnim segmentima života kao sigurna i poticajna sredina. Lokalna razvojna agencija Grada Belišća će iz tog razloga pružati usluge pisanja projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Belišće, kao i za druge privatne subjekte i organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Belišća, kako bi pridonijela realizaciji željene vizije.

Glavna područja djelovanja Lokalne razvojne agencije Grada Belišća su:
1. Poljoprivreda, turizam i poduzetništvo
2. Obrazovanje i informatizacija
3. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
4. Mladi i nevladine organizacije
5. Međunarodna i tuzemna suradnja

Strateški dokumenti:

Strategija-razvoja-grada-Belisca-za-razdoblje_2021_2027Strateski plan razvoja turizma grada Belisca