Lokalna razvojna agencija Belišće

O nama: 

LRA Belišće je osnovan s ciljem osiguranja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala, dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja, jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta, pripreme za korištenje strukturnih fondova, te briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju na području grada Belišća.

Naš zadatak:

Glavni zadatak LRA Belišće je razrada, pisanje i provođenje projekata za Grad Belišće  i ostale gradske ustanove i tvrtke   koje su prihvatljive  za kandidiranje prema državnom proračunu te prema fondovima Europske unije.

Vizija:

Grad Belišće kao mali grad želi postići visoku kvalitetu življenja vodeći računa o tradiciji sporta, kulture i povijesne baštine, te ostalim važnim segmentima života kao sigurna i poticajna sredina. LRA Belišće će iz tog razloga pružati usluge pisanja projekata za ustanove i poduzeća kojima je osnivač Grad Belišće, kao i za druge privatne subjekte i organizacije civilnog društva koje djeluju na području grada Belišća, kako bi pridonijela realizaciji željene vizije.

 

Naše usluge

Usluge pružamo svim institucijama, udrugama, poduzetnicima, OPG, obrtima, tvrtkama na području grada Belišća.

1. Savjetovanje
2. Priprema projektnog prijedloga
3. Provedba projektnog prijedloga
4. Edukacije, treninzi, seminari, radionice
5. Izrada poslovnog plana
6. Izrada investicijske studije
7. Izrada studije izvedivosti
8. Izrada analize troškova i koristi
9. Edukacije

Glavna područja djelovanja:

1. Poljoprivreda, turizam i poduzetništvo
2. Obrazovanje i informatizacija
3. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
4. Mladi i nevladine organizacije
5. Međunarodna i tuzemna suradnja

Više informacija o EU fondovima – www.strukturnifondovi.hr // Europski socijalni fond – www.esf.hr