LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BELIŠĆA d.o.o.
OIB: 22559376834
Adresa: Vijenac S.H.Gutmanna 24, 31551 Belišće

Tel: 031/ 358-241

e-mail: info@lra-belisce.hr

dr. sc. Mario Marolin, mag. iur. i projekt menadžer
Uprava društva-direktor
Mob: 091/ 566 1234
e-mail: mario.marolin@lra-belisce.hr

Kseni Rudan, mag.oec.
projekt menadžer
mob: 098/905 6733
e-mail: kseni.rudan@lra-belisce.hr

Nada Pušić, mag.iur
projekt menadžer
mob: 099/ 604 1714
e-mail: nada.pusic@lra-belisce.hr

Ana Prološčić, mag.oec.
projekt menadžer
mob: 099/ 464 2954
e-mail: ana.proloscic@lra-belisce.hr

Kata Varžić, bacc.oec.
projekt menadžer
mob: 099/ 465 9968
e-mail: kata.varzic@lra-belisce.hr

Maja Međurečan, mag.ing.agr.
projekt menadžer
mob: 095/ 800 2985
e-mail: maja.medurecan@lra-belisce.hr

Igor Paloh
projekt asistent
mob: 099/ 604 1715
e-mail: igor.paloh@lra-belisce.hr

Jelena Kozma bacc.oec.
administrativni referent
e-mail: jelena.kozma@lra-belisce.hr

Skupština društva

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.

Te: 031/ 400-601

E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Korisni linkovi