LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BELIŠĆA d.o.o.
OIB: 22559376834
Adresa: Željeznička 10/a, 31551 Belišće

Tel: 031/303-908

e-mail: info@lra-belisce.hr

Mario Marolin, mag. iur i projekt manager
Uprava društva-direktor
Mob: 091/ 566 1234
e-mail: mario.marolin@lra-belisce.hr

Kseni Rudan, mag.oec.
projekt manager
mob: 099/ 604 1713
e-mail: kseni.rudan@lra-belisce.hr

Nada Pušić, mag.iur
projekt manager
mob: 099/ 604 1714
e-mail: nada.pusic@lra-belisce.hr

Vedrana Kopić, mag.pol.
projekt manager
mob: 099/ 863 4813
e-mail: vedrana.kopic@lra-belisce.hr

Ana Prološčić, mag.oec.
projekt manager
mob: 099/ 464 2954
e-mail: ana.proloscic@lra-belisce.hr

Stela Berečić Brezovec, dipl.iur.
projekt manager
mob: 099/ 465 9968
e-mail: stela.brezovec@lra-belisce.hr

Jelena Kozma bacc.oec.
projekt asistent
mob: 099/ 389 8376
e-mail: jelena.kozma@lra-belisce.hr

Igor Paloh
projekt asistent
mob: 099/ 604 1715
e-mail: igor.paloh@lra-belisce.hr

 

Skupština društva

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.

Te: 031/ 400-601

E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Korisni linkovi