Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Svrha projekta: Projekt “Slavonski New Deal – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja” nastao je s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja lokalne zajednice koji će se ostvariti novim ciklusom ulaganja u edukaciju i prekvalifikaciju osoba u nepovoljnom položaju s ciljem njihova samozapošljavanja i otvaranja novih proizvodnih subjekata na području Belišća i Bizovca.

Nositelj projekta: Grad Belišće

Partneri:
• Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.
• Kombel d.o.o.
• Općina Bizovac

Ukupna vrijednost projekta: 728.918,77 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 728.918,77 kuna (100%)

Početak provedbe projekta: 26.3.2019.

Završetak provedbe projekta: 26.3.2020.