Projekt „Belišće-grad prijatelja djece“

Autor: LRA Belišće

grad-prijatelj-djece

Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila je u kolovozu 2016. godine Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

Centar za kulturu Sigmund Romberg Belišće u partnerstvu s Dječjim vrtićem „Maslačak“ i Društvom naša djeca Belišće prijavio je projekt „Belišće – grad prijatelj djece“ koji je pozitivno ocjenjen i odobrena su tražena financijska sredstva. Svrha projekta je poticanje rasta i razvoja djece, promicanje osobnih prava djece te osnaživanje obitelji na području grada Belišća.

Trajanje projekta: 9 mjeseci

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. je pružila stručnu podršku i pomoć u pisanju i pripremi projektne dokumentacije.