N A T J E Č A J za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

poduzetnicka-ideja

Predmet ovog natječaja je podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini.

Poduzetnička ideja označava zamisao o ponudi konkretnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupca, radi stvaranja dobiti.
Za najbolje poduzetničke ideje dodijelit će se 13 novčanih nagrada i to:

prva nagrada u iznosu od 8.000,00 kuna, –
druga nagrada u iznosu od 5.500,00 kuna, –
treća nagrada u iznosu od 3.000,00 kuna i –
deset nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna.

Sponzori su: Osječko-baranjska županija, Cesting d.o.o. Osijek, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek i Erste & Steiermärkische Bank d.d..

Prijave se po raspisanom natječaju mogu podnositi najkasnije do 9. prosinca 2016. godine.

Opširnije: obz.hr