Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Energetska obnova višestambenih zgrada”

Autor: LRA Belišće

energetska-ucinkovitost

Europski fond za regionalni razvoj putem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dana 17.10.2016. raspisao je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku obnova višestambenih zgrada.
Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:
• GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
• GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:
• za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
• za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:
• GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik
suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade
• GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Rok za podnošenje prijave na natječaj je do 16. 1 2017.

Opširnije: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1297