Projekt „Uključi i nas/UN“

Autor: LRA Belišće

unnamed

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je u lipnju Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina u 2016. godini.
Projekt Udruge invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova „Uključi i nas/UN“ koji je prijavljen u partnerstvu s Gradom Belišće dobio je pozitivnu ocjenu i odobrena su financijska sredstva za provedbu navedenog projekta.

Cilj ovog projekta je osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz pružanje psihosocijalne pomoći te edukacijskog treninga iz područja informatičke pismenosti kako bi pozitivno utjecali na socijalnu uključenost ciljne skupine.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. je pružila stručnu podršku i pomoć u pisanju i pripremi projektne dokumentacije.