Novi Javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima Osječko-baranjske županije

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija raspisala je dva poziva za sufinanciranje projekta za poduzetnike sa područja Osječko-baranjske županije.

1) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini

Potpora se dodjeljuje za:

 • ulaganje u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
 • kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijave je 1. ožujka 2017. godine.

Podnositelj prijave mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisani obrazac,
 • izjava o korištenim de minimis potporama,
 • opis projekta za koji se traži potpora,
 • ponude za aktivnosti za koje se traži potpora i
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 3. ovog Javnog poziva za poduzetnike početnike i obrtnike koji nisu u sustavu PDV-a

Za sve informacije možete se obratiti u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o. putem maila info@lra-belisce.hr ili na broj telefona 031 303 908.

 

2) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na  području Osječko-baranjske županije u 2017. Godini

Potpora se dodjeljuje za slijedeće aktivnosti:

 • razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • komercijalizaciju inovacija,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova planiranog ulaganja. Rok za podnošenje prijave je 1. ožujka 2017. godine.

Podnositelj prijave mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen propisani obrazac,
 • izjava o korištenim de minimis potporama,
 • opis projekta za koji se traži potpora,
 • ponude za aktivnosti za koje se traži potpora,
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 1.2. ovog Javnog poziva za poduzetnike početnike i obrtnike koji nisu u sustavu PDV-a,
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 2.2. ovog Javnog poziva za udruge inovatora i
 • dokaz o ispunjenju uvjeta iz točke 3. podtočke 3.1. ovog Javnog poziva za inovatore
 • fizičke osobe

Za sve informacije možete se obratiti u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o. putem maila info@lra-belisce.hr ili na broj telefona 031 303 908.