POZIV za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Autor: LRA Belišće

POZIV

za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Udruge mogu prijaviti projekt lokalnog volonterskog centra za sljedeće aktivnosti:

  • aktivnosti usmjerene na izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja na temu volonterskog menadžmenta i osposobljavanja za koordinatora volontera,
  • aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja volonterstva u onim područjima u kojima isto još nije dovoljno razvijeno, uzimajući u obzir specifičnosti i potrebe lokalne zajednice,
  • aktivnosti usmjerene na osposobljavanje organizatora volontiranja za izdavanje potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem i promociju potvrde,
  • aktivnosti usmjerene na organizaciju volonterskih programa za studente i učenike srednjih škola (ukoliko u lokalnoj zajednici nema ni jedne srednje škole, onda učenike osnovnih škola) tijekom školskih praznika u županijama koje pokrivaju lokalni volonterski centri,
  • aktivnosti usmjerene na promociju prakse i vrijednosti volontiranja – provođenje volonterskih akcija, kampanja, dodjela nagrada za najbolje volontere, te širenje informacija o dobrobiti volonterskog rada,
  • aktivnosti usmjerene na razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada – osnivanje baze podataka volontera i organizatora volontiranja.

Za financiranje projekata lokalnih volonterskih centara osigurano je 2.000.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 30. ožujka 2017. godine.

Prijavitelj može prijaviti jedan projekt lokalnog volonterskog centra u sklopu prioritetnog područja i svih navedenih aktivnosti na razdoblje provedbe projekta od 6 do 12 mjeseci. Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, a koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Pozivu (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu), onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti:

  • Regionalna zaklada za lokalni razvoj “ZAMAH” (za županije: Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Međimurska i Grad Zagreb)
  • Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska)
  • „Slagalica“ – Zaklada za razvoj lokalne zajednice (za županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska)
  • Zaklada „Kajo Dadić“ (za županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska)

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mdomsp.hr zaključno do 15. ožujka 2017. godine.