Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Autor: LRA Belišće

J A V N I P O Z I V

Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:

– razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda

– povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama

– povećanje prosječne potrošnje po danu boravka – povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja

– umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini

– unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 21.900.000 kuna.

KORISNICI

– subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge – fizičke osobe – privatni iznajmljivači

MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i Objekata u domaćinstvu
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela: – 60 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora – ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio, poštujući ugovorene rokove Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, kod kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 10. 4. 2017. godine.

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva www.mint.hr