Poziv za prijavu na Natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu

Autor: LRA Belišće

Poziv za prijavu na Natječaj u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu

Dana 21. ožujka 2017. godine Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ured za suzbijanje zlouporabe droga objavljuju

POZIV za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu.
Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.