Natječaji Hrvatske turističke zajednice

Autor: LRA Belišće
 1. ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA ZA POTPORE U 2017. GODINI

Financirati će se projekti koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn

Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Sredstva potpore su namijenjena:

 • trgovačkim društvima;
 • obrtima;
 • jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • ustanovama;
 • OPG-ima koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga prema propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost.

Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine, a sve ostale informacije o pozivu pročitajte OVDJE.

 

 1. ZA DODJELU POTPORA PROGRAMIMA DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA U 2017. GODINI

Financirati će se projekti koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske,
 • obogaćivanju turističke ponude,
 • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju te na kontinentu,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
 • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1.grupe proizvoda (kultura, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam)

2.sadržaj paket aranžmana/ture

3.središnja priča (storyline)

4.ostali elementi

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine, a sve ostale informacije o pozivu pročitajte OVDJE.

 

 1. ZA POTPORE DOGAĐANJIMA U 2017. GODINI

Financirati će se projekti koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

1.Potpore događanjima u PPS razdoblju (PPS razdobljem smatra se razdoblje od 1.1. do 14.6. i od 16.9. do 31.12.) na turistički nerazvijenim područjima

2.Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima

3.TOP događanja

Sredstva potpore su namijenjena:

 • trgovačkim društvima,
 • obrtima,
 • zadrugama,
 • nacionalni sportskim savezima
 • javnim ustanovama,
 • ustanovama u kulturi,
 • umjetničkim organizacijama,
 • jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • turističkim zajednicama.

Sredstva potpore po ovom Javnom pozivu smatraju se potporom male vrijednosti. Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.

HTZ može odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Krajnji rok: 21. travnja 2017. godine.

Sve ostale informacije o pozivu pročitajte OVDJE.