Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“. Ukupno dostupna sredstva potpore iznose 1.000.000,00 eura.

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje
– Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)
– Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)
– Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova osim u slučaju članka 7. stavka 3. podstavka b) kada iznosi 25 % od troškova tiskanja etikete ili deklaracije u okviru koje je i znak kvalitete ili ekološki znak ili oznaka da je proizvod u prelaznom periodu.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017.