OTVOREN PRVI KRUG NATJEČAJA ZA „LIGHT CONCEPT“ PROJEKTNE PRIJEDLOGE U SKLOPU PROJEKTA „B LIGHT“ ZA PODUZETNIKE

Autor: LRA Belišće

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) kao glavni korisnik projekta “Fostering value added business cooperation between SMEs operating on different sides of the Hungary-Croatia border” (“B Light”) u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. otvara prvi krug natječaja za dostavu projektnih prijedloga Light Concept za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Sredstva: 2,550,000 eura

Datum objave: 09.lipnja 2017. godine

Rok prijave: do 15. rujna 2017. godine

Minimalni iznos financiranja: 40.000,00 EUR

Maksimalni iznos financiranja: 180.000,00 EUR

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 75 %

Trajanje projekta: 6-18 mjeseci

One Light  Project mora biti prijavljen od strane minimalno 2 prijavitelja (po 1 prijavitelj iz svake države), a maksimalno 4 prijavitelja.

Mađarska:

 • Zala county (HU223);
 • Somogy county (HU232);
 • Baranya county (HU231).

Hrvatska:

 • Međjimurska county (HR 046);
 • Koprivničko-križevačka county (HR 045);
 • Virovitičko-podravska county (HR 048);
 • Osječko-baranjska county (HR 04B);
 • Varaždinska county (HR 044);
 • Bjelovarsko-bilogorska county (HR 047);
 • Požesko-slavonska county (HR 049);
 • Vukovarsko-srijemska county (HR 04C);

Prihvatljive aktivnosti poslovne suradnje s Light projektom trebaju pripadati sljedećim NACE kodovima koji predstavljaju ciljane gospodarske sektore B LightScheme:

 • Proizvodnja
 • Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom
 • Opskrba vodom; kanalizacijski; Djelatnosti gospodarenja otpadom i sanacije
 • Gradnja
 • Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala – samo jedan od partnera može se odobriti za provedbu ove vrste aktivnosti unutar jednog projekta
 • Transport i skladištenje
 • Usluge smještaja i prehrambene djelatnosti – uključujući produženje i poboljšanje kvalitete smještajnih kapaciteta, usredotočujući se na kvalitetan razvoj usluga koji se propisuju na razini poziva
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Administrativne i pomoćne djelatnosti, samo sljedeće aktivnosti: Aktivnosti zapošljavanja, Putnička agencija, usluga rezervacija tour operatora i povezane djelatnosti, Sigurnosne i istražne djelatnosti
 • Edukacije
 • Djelatnost ljudskog zdravlja i socijalnog rada
 • Umjetnost, zabava i rekreacija, samo sljedeće aktivnosti: Kreativne, umjetničke i zabavne aktivnosti, Knjižnice, arhivi, muzeji i druge kulturne djelatnosti, Sportske aktivnosti i zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sve prihvatljive aktivnosti svakog  partnera trebale bi pripadati bilo kojem od gore navedenih NACE kodova. Aktivnosti izvan tih NACE kodova nisu prihvatljive.

Nezavisno prihvatljive aktivnosti:

 • Razvijanje nove tehnologije, usluga ili proizvoda.
 • Kupnja opreme za zajedničku tehnologiju, uslugu i razvoj proizvoda.
 • Kupnja opreme za pokretne materijale, pakiranje i skladištenje u fazi zajedničke tehnologije, Usluga i razvoj proizvoda (otkup vozila nije dozvoljen) .
 • ICT razvoj: kupnja i ugradnja nove hardverske i softverske opreme (osim opće uporabe ureda).
 • Aktivnosti za ulazak u nova tržišta zajednički razvijenih tehnologija, usluga i proizvoda:
 • Sudjelovanje na događajima, sajmovima, poslovnim sastancima, internacionalnim projektnim radionicama organiziranim izvan programskog područja,
 • Organizacija poslovnih seminara, radionica, konferencija,
 • Međunarodno istraživanje tržišta;
 • Razvoj ili nadogradnja marketinških alata i materijala na stranom jeziku (dizajn, raspored, izrada);
 • Marketing aktivnosti usmjerene na tržišta izvan programskog područja.
 • Vanjska stručnost radi razvijanja zajedničke tehnologije, usluge i proizvoda

Preduvjetne aktivnosti koje treba kombinirati s nezavisno prihvatljivim aktivnostima:

 • ulaganje u razvoj osnovne infrastrukture i izgradnju, proširenje, restrukturiranje, obnovu ili modernizaciju zgrade radi operacijske opreme za zajedničko
 • Kupnja patenta i druge vrste nematerijalne imovine (licenca, zaštita),
 • kupnja prava korištenja za nematerijalnu imovinu.
 • Organizacija treninga , Seminari za unaprjeđenje znanja o razvoju zajedničke tehnologije, usluga i proizvoda.
 • Zapošljavanje novih i postojećih zaposlenika radi razvijanja zajedničke tehnologije, usluge i proizvoda.
 • Upravljanje projektima: organizacija sastanaka  partnera, prikupljanje dokumenata troškova, održavanje datoteka, aktivnosti javne nabave na razini projekta

 

Kontakt osoba za Hrvatsku, Osječko-baranjska županija:

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.

Stjepana Radića 4, 31 000 Osijek

Tel: +385 31 221 890

E-mail: ruzica.simon@obz.hr

 

Obrazac za prijavu Light Concept i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”.

Cjelokupan tekst prvog kruga natječaja može se preuzeti OVDJE.