Nacionalna zaklada raspisala je dva nova natječaja

Autor: LRA Belišće

Nacionalna zaklada  raspisala je dva natječaja od kojih je jedan natječaj za odobravanje financijskih oblika podrški te jedan za dodjelu nagrada. Raspisan je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te natječaj za nagradu “Otisak srca” za razvoj volonterstva djece i mladih.

Na  natječaj za za dodjelu institucionalnih podrški udrugama mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja od zaštite i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnoga društva, širenja prostora javnosti, nezavisne kulture, rada s djecom i za djecu, djelovanja mladih, pružanja socijalnih usluga i unaprjeđenja kvalitete življenja (zdravlje, obitelj i dr.), zaštite i očuvanja okoliša te održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Institucionalne podrške dodjeljuju se u 3 kategorije:

  1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
  2. do Kn 200.000,00 – do petnaest (15) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
  3. do Kn 50.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja.

 

Natječaj za dodjelu nagrada “Otisak srca” za cilj ima potaknuti djecu i mlade na dobrovoljni – volonterski angažman u lokalnoj zajednici kroz razvoj aktivizma, empatije, solidarnosti i socijalnih vještina kojima će znati prepoznati i riješiti (ili sudjelovati u rješavanju) problema u lokalnoj zajednici u kojoj žive, a prijaviti se mogu osnovne i srednje škole.

Dodijelit će se ukupno do 10 nagrada za osnovne škole i do 5 za srednje škole, a svaka nagrada uključuje novčani dio od 10.000,00 kuna za provedbu nagrađene inicijative.

Rok prijave za oba natječaja je15. rujan 2017. godine, dok je cjelokupna dokumentacija dostupna na web stranicama www.zaklada.civilnodrustvo.hr i www.financijskepodrske.hr