Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

Autor: LRA Belišće

Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

OBJAVIO: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Predmet i potencijalni prijavitelji: dodjela sredstava za programe inovativnog zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, poslodavcima koji nemaju zaposlene osobe s invaliditetom a realizacijom ovog programa ih namjeravaju zaposliti, te osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju, u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 kuna.

UVJETI PRIJAVE

 1. pozitivno poslovanje
 2. prihvatljivi prijavitelji su profitne i neprofitne organizacije
 3. imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 4. nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 5. podnositelj prijave koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14 i 2/15), ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavoda (navedeni uvjet Zavod sam utvrđuje provjerom kroz službene evidencije)
 6. nemaju dugovanja prema radnicima po bilo kojoj osnovi
 7. su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom:
 8. imaju registriranu djelatnost u okviru koje se provode aktivnosti za koje traže sredstva

SREDSTVA SE DODJELJUJU ZA:

 1. A) nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom,
 2. B) ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice te nabava pomagala i opreme neophodne za stjecanje praktičnih znanja, vještina i sposobnosti i sl.)
 3. C) izgradnju ili širenje poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. D) pokriće troškova administracije, vezanih uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju i troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Ukupni iznos raspoloživih sredstava od 40.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave.

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Više o natječaju kao i natječajnu dokumentaciju možete provjeriti na:

http://zosi.hr/natjecaji/javni_natjecaj_za_dodjelu_sredstava_za_programe_inovativnog_zaposljavanja-65/