OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA

Autor: LRA Belišće

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA  POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA

Pozivatelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Objavljeno: 10.10.2017

Krajnji rok za prijavu: 17.1.2018

Iznos sredstava: 114.000.000 KN

Intenzitet potpore: minimalnih 350.000,00 do maksimalnih 20.000.000,00 kn

Predaja projekta je moguća od 10.11.2017.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Maksimalni stupanj financiranja

Mikro i malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Priprema projekta 85%  prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova
Mjere energetske učinkovitosti 65%  prihvatljivih troškova 55% prihvatljivih troškova 45% prihvatljivih troškova
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 80%  prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova

 

60% prihvatljivih troškova
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 80%  prihvatljivih troškova 70% prihvatljivih troškova

 

60% prihvatljivih troškova
Upravljanje projektom 85%  prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova 85% prihvatljivih troškova


Prihvatljivi troškovi:

Energetska učinkovitost

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona
 • Rekuperacija otpadne topline u procesima, tehnološka racionalizacija potrošnje energije, promjena postupaka vođenja i upravljanja procesima
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
 • Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim
 • Zahvati na energetskim agregatima
 • Uvođenje/rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava
 • Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete

Obnovljivi izvori energije

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30)
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije
 • Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici
 • Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464)
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije
 • Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
 • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
 • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije)
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
 • Električne energije iz energije sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.), vjetra, biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu, geotermalne energije;
 • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin, kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%), dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150, geotermalnim izmjenjivačima toplin

Energetska obnova zgrada

 • Obnova ovojnice zgrade
 • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE
 • Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
 • Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
 • Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode

 

Više o natječaju možete provjeriti na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451    http://www.tiko-pro.hr/povecanje-energetske-ucinkovitosti-u-proizvodnim-industrijama