Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća.

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo Gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća.  

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 200.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.

Najviši iznos državne potpore i potpore male vrijednosti je 15.000.000,00 HRK.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 1. C Prerađivačka industrija
 2. J Informacije i komunikacije

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva:

 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 2. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 3. Sudjelovanje na sajmovima
 4. Usavršavanje
 5. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 6. Uvođenje grijanja i hlađenja
 7. Promidžba i vidljivost

 

Intezitet potpore:

 1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora i Zaključku Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14- 2 od 24. travnja 2014. te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Iznos regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna
 2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.
 3. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.
 4. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima : – za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; – za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.
 5. Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prelaziti 50%. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana. Potpore za savjetodavne usluge, za sudjelovanje na sajmovima, za usavršavanje te potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

Početak i završetak prijave:

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 3. travnja 2018. godine.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 28. prosinca 2018. godine.

 

Za sva dodatna pitanja obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća, Poduzetnički inkubator Polet, željeznička 10a Belišće, svakim radnim danom od 7-15 sati.