Ministarstvo turizma objavilo program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018.

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo turizma je objavilo program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2018. godinu, kojim je osigurano bespovratnih 24,6 milijuna kuna iz državnog proračuna. Sredstva će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, internacionalizaciju poslovanja, korištenje novih tehnologija i za druge aktivnosti s ciljem podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Ovogodišnji program nastavak je svih dosadašnjih aktivnosti Ministarstva turizma usmjerenih na poticanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Posebna se pažnja posvećuje razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma.

 

Cilj: povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 • novom zapošljavanju
 • realizaciji novih investicija
 • povećanju turističke potrošnje
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
 • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C – dostupnost i sigurnost
 • MjeraD – prepoznatljivost.

Prihvatljivi prijavitelji: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

 

Prihvatljive aktivnosti:

Mjera A

 • podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije,razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja,
 • tematsko definiranje smještajnih kapaciteta,
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo
 • izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta u kontinentalnom dijelu Hrvatske, jadranskom zaleđu te na otocima gdje takvih sadržaja nema,
 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova,
 • izgradnja ili uređenje objekata za robinzonski i bike & bed smještaj,
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom,
 • uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja,
 • razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

Mjera B

 • ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu
 • uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovci, adrenalinske parkovi, golf vježbališta
 • promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.
Mjera C

 • sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima
 • edukacija, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova
 • prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda
 • aktivnosti koje potiču inovativne IT tehnologije u turizmu

 

Mjera D

 • plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima
 • realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“
 • međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu.

 

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Rok prijave: 20. ožujka 2018.