Objavljen poziv Zaklade ”Hrvatska za djecu” za sufinanciranje programa i projekata

Autor: LRA Belišće

 

Zaklada ”Hrvatska za djecu” otvorila je Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata za djecu i mlade predviđen Zakladinim, javno objavljenim, Godišnjim programom rada za 2018. godinu.

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se traži (su)financiranje od Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. Krajnji korisnici programa/projekata mogu biti samo i isključivo djeca i mladi, do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  • pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti
  • javne ustanove
  • tijela državne uprave
  • tijela jedinica lokalne samouprave
  • tijela jedinica područne (regionalne) samouprave

Vremensko trajanje projekta: do 14 (četrnaest) mjeseci i to u razdoblju od 1. srpnja 2018. do 31. kolovoza 2019. godine.

Iznos (su)financiranja: od 10.000,00 do 250.000,00 kuna

Rok za prijavu: do 2. svibnja 2018.

Dodatne informacije (čitavi tekst poziva, dodatne upute i prateća dokumentacija) možete potražiti na službenim stranicama Zaklade.