OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA PODUZETNIKE

Autor: LRA Belišće

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe: na sajmovima i izložbama, na znanstveno-stručnim skupovima, na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: najma i zakupa prostora, kotizacije, vanjskih suradnika, uvrštenja u sajamski katalog, izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda.

Više o samom pozivu na linku http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_potpora_za_promotivne_aktivnosti.pdf

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te učenika i studenata, a osobito za: pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije, izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala, organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije, predavača, izrade, pripreme i tiskanja publikacija, izrade i nadogradnje web stranica, usluga medija.

Više o samom pozivu na linku http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_potpora_za_informiranje_i_obrazovne_aktivnosti.pdf

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za: ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa, kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, stručno osposobljavanje i obrazovanje, marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi: nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora, nabave računalne opreme i računalnih programa, licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije, pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete, stručnog osposobljavanja i obrazovanja, istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Više o samom pozivu na linku http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_potpora_za_pokretanje_razvoj_i_unaprjedjenje.pdf

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za: razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju, razvoj prototipova i novih proizvoda, zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom, komercijalizaciju inovacija, stručno osposobljavanje i obrazovanje, marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova ulaganja.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: istraživanja i razvoja novih tehnologija, razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa, ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga, zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom, ulaganja u probnu proizvodnju, stručnog osposobljavanja i obrazovanja, istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Više o samom pozivu na linku http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_potpora_za_razvoj_i_primjenu_inovacija_i_novih_proizvoda.pdf

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za savjetovanje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini

Potpora za savjetovanje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za: stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima, mentorske usluge poduzetnicima početnicima, savjetodavne usluge korisnicima poduzetničkih inkubatora.

Potpora za savjetovanje iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi: rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost, vanjskih suradnika.

Više o samom pozivu na linku http://www.obz.hr/hr/pdf/financije/2018/potpore/javni_poziv_potpora_za_savjetovanje_poduzetnika.pdf

Za sva dodatna pitanja obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., Željeznička 10/a (Poduzetnički inkubator Polet Belišće)