Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Autor: LRA Belišće

Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja:

 1. koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske do 11. lipnja 2018. godine,
 2. koje imaju najmanje dvije trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 3. koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja Javnog poziva (u razdoblju od 11. lipnja 2018. godine do 10. srpnja 2018. godine),
 4. koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju na način i u oblicima propisanim u točki XIII. Javnog poziva,
 5. koje do sada još nisu koristile potporu kroz Mjeru poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja, odnosno Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja,
 6. zadruge koje, sukladno potvrdi nadležne Porezne uprave, nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja (svako postojanje duga po osnovi javnih davanja, neovisno o iznosu duga, isključuje mogućnost korištenja sredstava iz Državnog proračuna, pa tako i ove potpore),
 7. zadruge čiji članovi ujedno nisu i članovi neke druge aktivne zadruge-korisnice potpora Ministarstva hrvatskih branitelja ranijih godina namijenjenih zadrugama, čime se isključuje višestruko članstvo u zadrugama-korisnicama potpora,
 8. ukoliko je zadruga prethodno koristila Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili potporu temeljem zajedničkog Natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva hrvatskih branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša, namjenski utrošak realizirane novčane potpore mora biti u potpunosti opravdan odgovarajućim dokazima,
 9. ukoliko je zadruga registrirana prije 31. ožujka 2011. godine mora biti usklađena sa Zakonom o zadrugama (NN 34/11) te o tome posjedovati odgovarajući dokaz propisan u točki XIII. Javnog poziva,
 10. koje u razdoblju od protekle tri fiskalne godine (od 1. siječnja 2016. godine do dana podnošenja zahtjeva) nisu ostvarile potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, odnosno većem od 15.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi Europske komisije broj 1407/2013 i broj 1408/2013, navedenih u točki V., VI. i VII. ovog javnog poziva,
 11. čiji upravitelj i/ili predsjednik skupštine ujedno nije član uže obitelji (suprug/supruga, dijete, roditelj) osoba zaposlenih ili uključenih u provedbu Programa.

Novčana potpora iznosi do najviše 150.000,00 kuna, a zadruge koje su certificirane za ekološku proizvodnju mogu ostvariti 20% veći iznos potpore, koji tada iznosi do najviše 180.000,00 kuna.

Više o samom natječaju možete pronaći na https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/2018/6%20Lipanj/Javni%20poziv%20za%20dodjelu%20potpora%20radu%20zadruga%20hrvatskih%20branitelja//1_JAVNI%20POZIV_potpora%20radu%20zadruga_2018.pdf

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća, svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).