NACIONALNA ZAKLADA RASPISALA 5 NATJEČAJA

Autor: LRA Belišće

Nacionalna zaklada raspisala je četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški (a) i jedan natječaj za financiranje projekata (b).

Raspisani su natječaji za dodjelu institucionalnih podrški: udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini, udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini te udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade. Uz navedeno, raspisan je i natječaj “Društveni kapital zajednice” za razvoj lokalnih zajednica.

(a) Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3 godine prema sljedećim uvjetima:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE SVOJIM DJELOVANJEM DOPRINOSE DEMOKRATIZACIJI I RAZVOJU CIVILNOGA DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

 1. do 300.000,00 kn – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 2. do 200.000,00 kn – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 3. do 75.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA OSOSBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

 1. do 150.000,00 kn – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 2. do 100.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 3. do 75.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA IZ DOMOVINSKOGA RATA U RH KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

 1. do 150.000,00 kn – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 2. do 100.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 3. do 75.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA UDRUGAMA KOJE U PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU NACIONALNE ZAKLADE

Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se u 3 kategorije:

 1. do 150.000,00 kn – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 2. do 100.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
 3. do 75.000,00 kn – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

(b) NATJEČAJ “DRUŠTVENI KAPITAL ZAJEDNICE”

Natječaj “Društveni kapital zajednice” namijenjen je udrugama koje djeluju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala, razvoj aktivnog građanstva i osnaživanje lokalnih potencijala.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovog natječaja i imaju registrirano sjedište na području jedinice područne (regionalne) samouprave koje odgovara području provedbe projekta.

– Visina financijske podrške: od 25.000,00 kn do 40.000,00 kn

– Broj podrški koje će se odobriti: do 20

– Trajanje projekta: 12 mjeseci, s početkom provedbe od 1. siječnja 2019. godine

Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 17. rujna 2018. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji  postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 17. rujna 2018. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 17. rujna 2018. godine).

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr i na sustavu www.financijskepodrske.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća, svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).