ODRŽAN SEMINAR O RADNOM ZAKONODAVSTVU

Autor: LRA Belišće

U Velikoj vijećnici grada Belišća, 10. rujna 2018. godine, održan je edukativan seminar o temama iz radnog zakonodavstva sa sveobuhvatnim pregledom zakona i propisa iz područja radnih odnosa.

Organizatori edukacije bili su Poduzetnički inkubator Polet d.o.o., Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. i  Hrvatska udruga poslodavaca.

Predavač Ivan Sarić, pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek, polaznike je educirao o  novim zakonodavnim izmjenama iz područja radnog zakonodavstva, odredbama Zakona o radu koje se odnose na godišnje odmore, svim potrebnim evidencijama koje je poslodavac dužan voditi sukladno novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, ugovorima i pravilnicima o radu, ugovaranju plaća te prestanku radnih odnosa.

Nazočnima su se obratili direktorica Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Karolina Štefan Bugarinović i direktor Lokalne razvojne agencije grada Belišća d.o.o. Mario Marolin koji su se polaznicima zahvalili na sudjelovanju i naglasili važnost educiranja poslodavaca vezanih uz primjenu ovih Zakona te istaknuli kako su ciljevi edukacije bili upoznati polaznike s praktičnim rješenjima potrebnim za što učinkovitiji i kvalitetniji rad u primjeni ovog Zakona, kako bi se izbjegle nepravilnosti u primjeni. Poslodavcima je bila prikazana i sudska praksa u rješavanju sporova po pitanju primjene Zakona  u pojedinim slučajevima.