Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini,

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini.

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

– ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,

– ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,

– ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,

– ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,

– marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

– izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,

– nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,

– nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,

– izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje za troškove koji su plaćeni prije podnošenja prijave, a koji su nastali od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. godine.

Javni poziv je otvoren od 12. 09. do 31. 10. 2018. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).