POZIV KREATIVNE EUROPE ZA POTPORU EUROPSKIH PROJEKATA SURADNJE

Autor: LRA Belišće

Svrha poziva:

– osnažiti kapacitete Europskih sektora kulture i kreativnosti za međunarodnu suradnju i djelovanje. Pridonijeti razvoju publike uključivanjem u nove i inovativne načine rada s publikom. Poboljšati pristup kulturnim i kreativnim radovima diljem Europe i šire i to s naglaskom na populaciju djece, mladih, osobe s invaliditetom i ostale manje zastupljene skupine ljudi.

 

Glavni ciljevi potpore za europske projekte suradnje jesu sljedeći:

– jačanje kapaciteta europskih kulturnih i kreativnih sektora za transnacionalno i međunarodno djelovanje te promicanje transnacionalnog kruženja kulturnih i kreativnih djela i transnacionalne mobilnosti djelatnika u kulturi i kreativnih djelatnika, posebno umjetnika,

– doprinos razvoju publike njezinim uključivanjem na nove i inovativne načine te poboljšanje pristupa kulturnim i kreativnim djelima u Uniji i izvan nje s posebnim naglaskom na djecu, mlade, osobe s invaliditetom i slabo zastupljene skupine,

– doprinos inovativnosti i kreativnosti u području kulture, primjerice putem testiranja novih poslovnih modela

 

U cilju postizanja tih ciljeva djelovanje je usmjereno na sljedeće prioritete:

– promicanje transnacionalne mobilnosti umjetnika i stručnjaka s ciljem da im se omogući međunarodna suradnja i međunarodni razvoj karijere,

– jačanje razvoja publike kao načina poboljšanja pristupa europskim kulturnim i kreativnim djelima te materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini, kao i širenje pristupa kulturnim djelima za djecu, mlade, osobe s invaliditetom i slabo zastupljene skupine,

– poticanje izgradnje kapaciteta s pomoću inovativnih pristupa stvaranju, razvoju i testiranju novih i inovativnih modela prihoda, upravljanja i marketinga za kulturne sektore, posebice u pogledu digitalizacije, te razvoj novih vještina stručnjaka u području kulture,

– unapređenje međukulturnog dijaloga, promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, uzajamnog razumijevanja i poštovanja drugih kultura, čime se pridonosi socijalnoj integraciji migranata i izbjeglica,

– kao nasljeđe Europske godine kulturne baštine, podizanje razine osviještenosti o zajedničkoj povijesti i vrijednostima i jačanje osjećaja pripadnosti europskom zajedničkom prostoru.

 rok za prijavu: 11.12.2018.

 prijavitelji: pravne osobe koje djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru iz zemalja država članica EU, zemlje pristupnice i kandidatkinje, države EFTA-e

– vrijeme trajanja projekta: max 48 mjeseci

 

– 2 kategorije prijave projekata:

  1. VEĆI PROJEKTI SURADNJE:potpora u iznosu od 2.000.000,00 eura odnosno najviše 50% ukupne vrijednosti projekta; najmanje šest organizacije iz šest različitih država članica Programa (1 prijavitelj i 5 partnera)
  2. MANJI PROJEKTI SURADNJE: potpora u iznosu od 200.000,00 eura odnosno najviše 60% ukupne vrijednosti projekta; najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje članice programa (1 prijavitelj i 2 partnera)

 

Cijeli tekst smjernica s obrascima za prijavu dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en