OTVOREN TRAJNI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA: INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA – II FAZA

Autor: LRA Belišće

Prijava projekata: 15.02.2019. – 29.06.2020.

Svrha ovog Poziva: Poticanje novoosnovanih MSP-ova  (max 36 mjeseci) za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Predmet ovog Poziva: poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupna bespovratna sredstava: 150.000.000,00 kn (financiranje do 85% ukupnih prihvatljivih troškova)

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta (Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja proizvoda/usluge):

a) Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

b) Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

c) Revizija Studije izvedivosti,

d) Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,

e) Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge:

a) Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,

b) Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,

c) Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,

d) Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,

e) Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

f) Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

g) Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Upute su dostupne na sljedećem linku:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).