JAVNI POZIV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Županije odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

Za financiranje programa koji su predmetom ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva kako slijedi:

Rbr. Namjena Raspoloživi iznos sredstava u kn. Mogući iznos potpore u kn.
1. Za programe i projekte iz područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanje kvalitete života starih osoba 70.000,00 od 1.000,00
do 5.000,00
2. Za programe i projekte vezane uz provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te za programe i projekte civilnih udruga romske manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine 40.000,00 od 1.000,00
do 10.000,00
3. Za programe i projekte u organizaciji stambenih zajednica za mlade 50.000,00 od 20.000,00
do 50.000,00
4. Za programe i projekte socijalnih samoposluga 100.000,00 od 10.000,00

do 30.000,00

5. Za programe i projekte iz područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama 30.000,00 od 10.000,00
do 30.000,00
6. Za programe i projekte psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti 50.000,00 od 20.000,00
do 50.000,00
7. Za programe i projekte iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti 200.000,00 od 2.000,00
do 20.000,00
8. Za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 400.000,00 od 2.000,00
do 50.000,00
9. Za programe i projekte iz područja zdravlja i zaštite okoliša 200.000,00 od 2.000,00
do 20.000,00
10. Za programe i projekte iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda 180.000,00 od 1.000,00
do 5.000,00

Prijave se mogu podnijeti u vremenu od 30. siječnja do 01. ožujka 2019. godine.

Sve detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).