JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje programa koje prijavitelji predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu koji obuhvaćaju osobito:

– zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,

– književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,

– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,

– glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,

– dramsku i kazališnu djelatnost,

– filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,

– inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i

– međunarodnu kulturnu suradnju.

Pravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici,

umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi.

U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 850.000,00 kuna.

Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.

Sve detaljnije informacije o natječaju možete pronaći na: http://www.obz.hr/hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).