OBJAVLJEN JAVNI POZIV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA SUFINANCIRANJE OPREMANJA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija je dana 1. ožujka 2019. godine objavila Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirat će se projekti:

– osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odijela, kacige, čizme i rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasači i slična potrošna vatrogasna oprema, oprema za zaštitu organa za disanje) i

– nabava ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke, komunikacijska oprema i slična vatrogasna oprema).

Temeljni kriterij za odobravanje potpore je stanje utvrđeno Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Osječko-baranjske županije i usmjerenja utvrđena Planom zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije.

Za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava najveći mogući iznos potpore je do 10.000,00 kuna.

Zahtjevi se mogu podnositi do 15. ožujka 2019. godine.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama www.obz.hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za ruralni razvoj, Osječko-baranjske županije, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek, s naznakom za „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava“.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).