OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH UNAPREĐENJU KVALITETE ŽIVOTA I ZAŠTITI PRAVA STARIJIH OSOBA ZA 2019. GODINU

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba.

– prihvatljivi prijavitelji: udruge

Temeljem ovoga Javnog poziva sufinancirat će se projekti: 

1. Projekti usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici – organiziranje dnevnih aktivnosti (projekt 50.000,00 – 80.000,00kn)

– trajanje projekta: 8-12mj

– aktivnosti: sportsko-rekreativne, kreativne, edukacijske i informativne, kulturne, zabavne aktivnosti, izleti, koncerti

2. Projekti usmjereni zaštiti prava starijih osoba (projekt 50.000,00 – 100.000,00kn)

– trajanje projekta: 3-6mj

– aktivnosti: kampanje o informiranju starijih osoba o mogućoj štetnosti ugovora o uzdržavanju; osvješćivanju javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja

3. Osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici – usluga prijevoza (projekt 60.000,00 – 150.000,00kn)

– trajanje projekta: 12mj

– aktivnosti: prijevoz do liječnika, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i sl.

Više o natječaju možete pronaći na: https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-unaprjedjenju-kvalitete-zivota-i-zastiti-prava-starijih-osoba-u-okviru-raspolozivih-sredstava-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/10776

Projekti se mogu prijavljivati do 8. travnja 2019.godine putem sustava www.financijskepodrske.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).