OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PODMJERU 17.1. „OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA“

Autor: LRA Belišće

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja. Polica je prihvatljiva ako je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

Polica je prihvatljiva ako je korisnik u polici osiguranja naveden kao osiguranik čija je poljoprivredna proizvodnja osigurana policom osiguranja.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja. Polica pokriva isključivo gubitke poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika:

  • nepovoljnih klimatskih uvjeta
  • bolesti životinja
  • zaraze organizmima štetnim za bilje
  • okolišnih incidenata
  • poduzetih mjera protiv unošenja u EU organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog širenja unutar Europske unije.

Zahtjev za isplatu potpore može se podnositi putem AGRONET-a od 15.ožujka 2019. godine od 12:00 sati do 15. listopada 2019. godine do 12:00 sati.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).