OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE VATROGASNIH VOZILA

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila je javni poziv za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila:

  • vozila za gašenje požara,
  • vozila za tehničke intervencije,
  • vozila za prijevoz vatrogasaca.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva kojima su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koje podnose zahtjev i koja su dostavila potrebna izvješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu te nemaju dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske županije.

Kriterij za odobravanje potpore za sufinanciranje nabave vatrogasnih vozila dobrovoljnim društvima je stanje utvrđeno Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i usmjerenja utvrđena Planom zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije.

Najveći mogući iznos potpore može iznositi do 75.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 29. ožujka 2019. godine.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za poljoprivredu Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama Županije te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odjela za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).