JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA MANIFESTACIJE

Autor: LRA Belišće

Osječko-baranjska županija objavila ja javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine.

Potpore se odnose na sudjelovanje na :

  • sajmovima i izložbama
  • natjecanjima
  • festivalima
  • smotrama
  • znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamsku katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2018. godine.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova.

Korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija, udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine te druge fizičke i pravne osobe. Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno manifestacija se mora odvijati na području Županije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije ili na internetskim stranicama www.obz.hr te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Upravnog odijela za ruralni razvoj, Osječko-baranjske županije, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek, s naznakom za Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, na e-mail: ruralni@obz.hr ili kontakt telefon 031/221-573.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).