OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PROGRAM „CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO”

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodjeljuje bespovratna sredstva namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2018. i 2019. godini  za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti,  trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik od 1.200,00 do 1.500,00 kn
  • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kn
  • Pripremu i polaganje majstorskog ispita od 2.600,00 do najviše 5.400,00 kn
  • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
  • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kn
  • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog djela naukovanja – stvarni troškovi.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019.godine.

Detaljnije informacije o Programu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).