OBJAVLJEN NATJEČAJ „JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA – FAZA I.“

Autor: LRA Belišće

Dana 21. svibnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

Ovaj Poziv namijenjen je za postojeća poduzeća/društvene poduzetnike te pravne subjekte koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo. Prihvatljivi prijavitelji su:

Skupina 1

Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Partnerstvo nije dozvoljeno.

Skupina 2

Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom

Max 3 partnera (JLRS, PPI, udruge, zadruge, trgovačka društva…)

 

Aktivnosti po elementima:

Skupina 1 (obavezni elementi 1 i 6 + najmanje 1 od prihvatljivih projektnih aktivnosti)

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja;
 3. Nova zapošljavanja  u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima ;
 4. Sudjelovanje na sajmovima/izložbama;
 5. Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga;
 6. Promidžba i vidljivost.

Skupina 2  (obavezni elementi 1, 4, 6)

 1. Upravljanje projektom i administracija
 2. Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti – izrada poslovnih planova  i/ili pravnih akata   u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće/društvenog poduzetnika
 3. Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenika
 4. Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti
 5. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
 6. Promidžba i vidljivost

– troškovi nabave opreme prihvatljivi su samo za Skupinu 2 prijavitelja

 

Rok za prijavu projekta je 31.12.2020. godine.

Iznos potpore po skupinama: Skupina 1 (500.000,00 kn – 2.000.000,00 kn); Skupina 2 (400.000,00 kn – 1.200.000,00 kn)

 

Detaljnije informacije o Programu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).