OBJAVLJEN POZIV NAMIJENJEN UNAPREĐIVANJU INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI

Autor: LRA Belišće

Dana 24. svibnja 2019.godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza. Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 i financirati će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su: organizacije civilnog društva, ustanove, mikro, mali i srednji poduzetnici.

Iznos potpore pojedinačnog projektnog prijedloga može iznositi 400.000,00 kn – 15.000.000,00 kn.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 31.12.2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva su:

 • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu;
 • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja);
 • nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • edukacije za pružatelje usluga;
 • financijska revizija projekta;
 • upravljanje projektom;
 • promicanje horizontalnih načela;
 • aktivnosti informiranja.

Više o Pozivu i prihvatljivim aktivnostima, kao i o potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na slijedećem linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).