Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Autor: LRA Belišće

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, a građani će, ovisno o lokaciji kuće, moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljivat će se fizičkim osobama za postavljanje jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinsko rashladne energije u postojeće obiteljske kuće, a to su:

 • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode,
 • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili za grijanje prostora ili za grijanje i hlađenje prostora,
 • sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je zakonita (legalna),
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjene za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
 1. ima najviše tri stambene jedinice,
 2. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. su vlasnici ili suvlasnici , uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi najkasnije na dan prije dana objave Poziva,
 3. dostave Fondu Zahtjev za dodjelu sredstava Fondu za postavljanje jednog ili više novih sustava,
 4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
 5. nemaju neregularnih dugovanja prema Fondu,
 6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
 7. sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije do 75.000,00 kuna po zahtjevu za opravdane troškove s PDV-om:

 1. izrada glavnog projekta:
 • do 80%, ali ne više od 4.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 3.000,00 kuna na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 2.000,00 kuna na ostalim područjima RH
 1. provođenje stručnog nadzora:
 • do 80%, ali ne više od 2.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 1.500,00 kuna na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 1.000,00 kuna na ostalim područjima RH
 1. nabava i ugradnja jednog ili više sustava:
 • do 80%, ali ne više od 69.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,
 • do 60%, ali ne više od 51.750,00 kuna na brdsko planinskom području i na drugoj skupini otoka te
 • do 40%, ali ne više od 34.500,00 kuna na ostalim područjima RH

Rok za dostavu zahtjeva počinje 26. lipnja 2019. godine u 9:00 sati, a završava:

 1. istekom 2019. godine ili
 2. objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijest o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).