Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji da se prijave za financijsku podršku i to za:

Usluga savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji

Prioritetno područje Poziva obuhvaća aktivnosti:

 • savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji;
 • psihosocijalna podrška žrtvama nasilja u obitelji;
 • pružanje besplatne pravne i psihološke pomoći;
 • promicanje inovativnih projekata i aktivnosti za osnaživanje žrtava nasilja u obitelji;
 • pružanje odgovarajućih i pravovremenih informacija žrtvama nasilja o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama;
 • osiguravanje pristupa odgovarajućim zdravstvenim, socijalnim i pravnim uslugama koje olakšavaju žrtvi oporavak od nasilja;
 • edukativno-promotivne aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • radionice;
 • usluge supervizije, evaluacije i sl.;
 • organiziranje provedbe supervizijske podrške za zainteresirane stručnjake svih savjetovališta;
 • javno zagovaranje djelatnosti savjetovališta s ciljem podizanja razine svijesti o ljudskim pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama obiteljskog nasilja,
 • izobrazba i usavršavanje odgovarajućih stručnih osoba zaposlenih u savjetovalištima o pravima i potrebama žrtava nasilja te njihove djece.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna, a najmanje vrijednost po pojedinom projektu je  150.000,00 kuna dok je najviša 400.000,00 kuna

Rok za podnošenje prijava na Poziv  je 6. kolovoza 2019. godine.

Više o samom natječaju i projektnu dokumentaciju možete pronaći na https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-udruga-koje-pruzaju-usluge-savjetovalista-za-zrtve-nasilja-u-obitelji-u-republici-hrvatskoj-za-2019-godinu/11027

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).