Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Autor: LRA Belišće

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je  Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prioritetna područja Poziva su:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

  1. a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  2. b) Mladi i održivi razvoj zajednice
  3. c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

  1. a) Regionalni informativni centri za mlade
  2. b) Lokalni informativni centri za mlade
  3. c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  4. d) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

  1. a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje
  2. b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu)
  3. c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 8.200.000,00 kuna.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti do 70% iznosa za financiranje projekta.

Rok dostave projektnih prijedloga je 31. kolovoz 2019. godine.

Više o samom natječaju i projektnu dokumentaciju možete pronaći na https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).