DIREKTOR LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE GRADA BELIŠĆA D.O.O. SUDJELOVAO NA 1. KONFERENCIJI PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

Autor: LRA Belišće

Direktor Lokalne razvojne agencije Grada Belišća d.o.o. Mario Marolin sudjelovao je na 1. Konferenciji poduzetničkih potpornih institucija koja se je održala u petak 13. rujna 2019. godine u prostorijama sisačkog PISAK-a.

Konferencija na temu „Razvoj i unapređenje usluga prema poduzetnicima u poduzetničkim inkubatorima/tehnološkim parkovima“  održana je u organizaciji sisačkog PISAK-a u sklopu projekta „Startaj s PISKOM“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, a u ime korisnika projekta Applied Cermics d.o.o..

Glavni cilj konferencije bio je okupiti suradnike na projektu i poduzetničke potporne institucije iz cijele Hrvatske na jednom mjestu upravo radi međusobnog umrežavanja, razmjene iskustava know-how, kreiranja mjera za poduzetnike i iskustva u provođenju istih.