Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini

Autor: LRA Belišće

Osječko- baranjska županija objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županij u 2019. godini.

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

 • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga
 • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti
 • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti
 • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
 • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista
 • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

 • da je podnositelj registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava
 • da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
 • da su troškovi nastali u razdoblju od studenog prethodne godine do 31. listopada tekuće godine
 • da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije.

Javni poziv je otvoren od  12. rujna do 31. listopada 2019. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).