POZIV NA BESPLATAN PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA DOBIVANJE ECDL DIPLOME

Autor: LRA Belišće

Grad Belišće, kao nositelj projekta Slavonski “New deal” te partneri Lokalna razvojna
agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac pozivaju sve zainteresirane
nezaposlene osobe na program osposobljavanja za dobivanje ECDL diplome. Program
osposobljavanja obuhvaća područja: osnove računala, osnove komunikacije, obrada teksta i
proračunske tablice. Nakon završene edukacije polaznici polažu ispit i stječu ECDL start
diplomu.

Program osposobljavanja provodi se u sklopu projekta Slavonski „New Deal“ –
prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog
socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –
2020.“

Ciljna skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni
pripadnici ranjivih skupina koji se vode na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,
odnosno nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i
nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca
Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog
rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Uvjet polaznika: završena Osnovna škola.
Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina.

Na edukacije se možete prijaviti, najkasnije do 25.12.2019. godine putem: e-maila:
ana.proloscic@lra-belisce.hr , telefonom: 099/464-2954 ili osobno u Lokalnu razvojnu
agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a
Belišće (Lokalna razvojna agencija grada Belišća).