PROJEKT SLAVONSKI NEW DEAL: ZAVRŠENO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE UZGAJIVAČA POVRĆA

Autor: LRA Belišće

Projektom Slavonski New deal – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja
planirana su osposobljavanja za poslove cvjećara – aranžera, uzgajivača voća i uzgajivača povrća.

Provedeno je drugo osposobljavanje za poslove uzgajivača povrća. Polaznice, njih 12, uspješno su
završile drugi ciklus osposobljavanja na kojem su stekle nova znanja i vještine o planiranju i
obavljanju nužnih poslova u uzgoju i ubiranju plodova, pogotovo u uvjetima uzgoja u zatvorenim
prostorima. Način na koji pripremiti i nahraniti tlo, kada i kako saditi, kako njegovati i brati bilje, te
kako ga skladištiti. Teorijsku i praktičnu nastavu provodilo je Pučko otvoreno učilište Obris, dok se
praktična nastava održavala u plastenicima koja su također nabavljena kroz projekt Slavonski New
deal.

Podsjetimo, nositelj EU projekta Slavonski “New Deal” je Grad Belišće, a partneri na projektu su
Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 728.918,77 kuna, a isti je nastao s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja
lokalne zajednice. Projektom želimo doprinijeti jačanju ljudskih potencijala u skladu s lokalnim
potrebama na tržištu rada te poboljšati kvalitetu života u lokalnim zajednicama.

U tijeku su osposobljavanja za uzgajivača voća. Nakon završenih osposobljavanja svim polaznicima
bit će uručene diplome.