USKORO  ponovno kreću prijave za mjeru M17 „Upravljanje rizicima“, podmjera 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Autor: LRA Belišće

USKORO  ponovno kreću prijave za mjeru M17 „Upravljanje rizicima“, podmjera 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku : 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Intenzitet potpore : do 70% prihvatljive premije osiguranja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. POLICA OSIGURANJA (NE PONUDA OSIGURANJA ; MORA BITI POTPISANA POLICA! ) – uz policu mora biti priložen popis ARKOD parcela koje su osigurane sa površinama i popisom kultura koje se osiguravaju
  2. POTVRDA OSIGURAVATELJA DA JE POLICA PLAĆENA – sa naznačenim plaćenim iznosom
  3. IZJAVA – da osiguranik nije primio sredstva za istu namjenu iz nekog drug izvora financiranja

Polica osiguranja je prihvatljiva ako:

  • pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to:  – nepovoljnih klimatskih prilika

– bolesti životinja

– zaraze organizmima štetnim za bilje

– okolišnih incidenata i/ili

– mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama

štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihovog

širenja unutar Europske unije

  • pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje
  • je korisnik platio najmanje 30% premije osiguranja prije podnošenja zahtjeva za isplatu potpore

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća stoji Vam na raspolaganju za pomoć kod prijave za M17 u Agronet sustavu.

Za sve dodatne informacije obratite se u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).