Energetska obnova obiteljskih kuća

Autor: LRA Belišće

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavljen je za lipanj 2020. godine.  U pozivu će detaljno biti navedeni svi uvjeti i dokumentacija za prijavu.

Državni poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 1. Zamjenu vanjske stolarije – stopa sufinanciranja 60 %, maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 60.000,00 HRK
 2. Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova iznad grijanog prostora, stropa, ukopanih dijelova i poda) – stopa sufinanciranja 60 %, maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 60.000,00 HRK
 3. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije – stopa sufinanciranja 60% (maksimalno dvije mjere, ali samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici),
 • sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 21.750,00 HRK
 • sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 21.750,00 HRK
 • dizalice topline – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 29.250,00 HRK
 • fotonaponski pretvarači/paneli) – maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu 54.750,00 HRK

POTICAJI ZA RANJIVE SKUPINE GRAĐANA

Ranjivim skupinama građana država će sufinancirati 100% iznosa za izradu kompletne dokumentacije, opremu i radove na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i vanjska stolarija), te za uvođenje jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (kotao na bio masu, dizalica topline, ili fotonaponski sustav).

Maksimalni iznos sufinanciranja:

 • Izrada dokumentacije:000,00 HRK
 • Oprema i radovi na vanjskoj stolariji:250,00 HRK (uz uvjet da vanjska ovojnica ne smije biti veća od 1.000 m2, a sustav za korištenje obnovljivih izvora energije ne smije biti skuplji od 36.250 kn)

Osnovni kriterij za sudjelovanje u ovom dijelu programa energetske obnove je da je vlasnik obiteljske kuće, ili član kućanstva s prebivalištem u obiteljskoj kući korisnik zajamčene minimalne naknade, koja se dodjeljuje socijalno najugroženijem stanovništvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Uvjeti za dobivanje poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća su slijedeći:

 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, a izvedeno stanje u skladu s dokumentima kojima se dokazuje legalnost.
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti D, ili niži za kontinentalni dio Hrvatske, tj. C, ili niži za primorski dio Hrvatske.
 • Obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina
 • Morate na vrijeme predati kompletnu i urednu dokumentaciju koja se traži natječajem (tj. javnim pozivom).
 • Podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik
 • Morate biti unutar prvih X kandidata koji će predati urednu prijavu sa svim potrebnim i traženim dokumentima.